Ansiomerkkiohjesääntö

  • Kunniamaininta

Linkki Jyväskylä ry:llä on akateeminen ansiomerkki, jonka yhdistyksen hallitus voi myöntää ansioituneelle Linkki Jyväskylä ry:n jäsenelle, ei kuitenkaan istuvan hallituksen jäsenelle. Ansiomerkki voidaan myöntää myös yhdistyksen entiselle jäsenelle, joka on toiminut ansiokkaasti yhdistyksen hyväksi myös yhdistyksestä eroamisen jälkeen. Ansiomerkki on kooltaan 28 mm ja väriltään hopeinen.

Ansiomerkkejä voidaan myöntää vuoden aikana korkeintaan kolme ansiomerkkiä Linkki Jyväskylä ry:n jäsenille tai entisille jäsenille. Yhdistyksen hallituksen on pidettävä rekisteriä ansiomerkin saajista ja myöntämisajankohdista.

Ansiomerkin myöntämisperusteena on jäsenen osoittama työ Linkki Jyväskylä ry:n hyväksi. Myöntämisen yhteydessä hallituksen on yksilöitävä myöntämisperusteet, jotka on arkistoitava.

Myönnetyt ansiomerkit luovutetaan saajilleen seuraavissa yhdistyksen vuosijuhlissa, vuosijuhlasitseillä tai muussa hallituksen sopivaksi katsomassa arvokkaassa tilaisuudessa.

Kunniajäsenyys

Linkki Jyväskylä ry:llä on akateeminen kunniajäsenmerkki, jonka yhdistyksen hallitus voi myöntää vain Linkki Jyväskylä ry:n kunniajäsenelle. Merkki voidaan myöntää kunniajäseneksi myöntämisen yhteydessä tai takautuvasti kunniajäsenelle.

Ansiomerkki voidaan myöntää myös yhdistyksen entiselle jäsenelle. Ansiomerkki on kooltaan 42 mm ja väriltään kultainen.

Ansiomerkkejä voidaan myöntää vuoden aikana korkeintaan yksi, poislukien takautuvasti myönnetyt ansiomerkit yhdistyksen aikaisempien hallitusten päättämille kunniajäsenille. Yhdistyksen hallituksen on pidettävä rekisteriä ansiomerkin saajista ja myöntämisajankohdista.

Myönnetyt ansiomerkit luovutetaan saajilleen seuraavissa yhdistyksen vuosijuhlissa, vuosijuhlasitseillä tai muussa hallituksen sopivaksi katsomassa arvokkaassa tilaisuudessa.

Hallitusmerkit

Linkki Jyväskylä ry:llä on akateeminen hallitusmerkki, joka myönnetään käyttöön yhdistyksen hallituksen jäsenille. Ansiomerkki voidaan myöntää myös yhdistyksen hallituksen entiselle jäsenelle. Ansiomerkki on kooltaan 28 mm ja väriltään kultainen.

Yleisiä ohjeita

Kaikkien Linkki Jyväskylä ry:n myöntämien ansiomerkkien käyttöoikeus on elinikäinen.

10§ Tämä ohjesääntö on hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 6.3.2017 ja muokattu kohtia 4§ ja 7§  yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa 24.1.2018 ja se on voimassa toistaiseksi. Tämän ohjesäännön muuttamisesta päättää yhdistyksen kokous yksinkertaisella äänten enemmistöllä.