Edunvalvonta

Linkki Jyväskylä ry toimii  tietotekniikan opiskelijoiden oikeuksien valvojana sekä opiskeluiden ja etujen kehittäjänä.

Mitkä ovat oikeudet joita valvotaan?

Kaikki oikeutesi löytyvät täältä listattuna ja tarkemmin kuvailtuna. Ehkä tavallisin on se, että tentin tarkistaminen venyy ja kurssisuoritusta ei kirjata sinulle rekisteriin. Tämä voi muodostua kimurantiksi varsinkin, jos tarvitset opintopisteitä opintotukea varten.

Linkki Jyväskylä pyörii täysin vapaaehtoisten opiskelijoiden hartiavoimin ja välillä neuvoa tai apua ei saa akuutissa tilanteessa heti, koska toimijoilla on hoidettavina myös omat opiskelunsa, työnsä, sekä elämänsä. Ylioppilaskunnalla, eli JYYllä, on kuitenkin palkattua henkilökuntaa, joka auttaa.


Toimielimiä ja vaikutuskanavia

Linkin hallituksen opiskeluvastaava Anna Kolehmainen vastaa opiskelijapalautteen keräämisestä tietotekniikan laitoksen kurssien osalta. Lisäksi Linkki vaikuttaa opetukseen ja sen kehittämiseen kirjallisen ja suullisen palautteen pohjalta pitämällä yhteyttä mm. laitoksen pedagogiseen johtajaan, amaunenssiin sekä kurssien pitäjiin. Tiedekuntatasolla yhteyttä pidetään varsinkin opintoasianpäällikkö Eija Ihanaiseen.

Opiskelijat ovat lisäksi edustettuina yliopiston päättävissä elimissä professorien ja muun henkilöstön tavoin.

Laitos-taso

Tietotekniikan laitoksen opetuksen kehitystyöryhmässä vaikuttaa Anna-Maria Laattala.

Tietotekniikan laitoksen koulutuksen itsearviointityöryhmässä opiskelijoita edustavat Simo Haatainen, Emma Lindfors ja Teemu Natunen.

Tiedekunta-taso

Tiedekuntaneuvostossa ovat varsinaisina jäseninä Ville Lappalainen ja Mikko Punkari, sekä varajäsenenä Emma Lindfors.

Tutkintolautakunnassa opiskelijoita edustaa Simo Haatainen.

Yliopisto-taso

Linkkiläisistä yliopistokollegion varsinaisena jäsenenä toimii Mikko Punkari.


Tuottaako vaikuttaminen tulosta?

Laitostasolla muutoksia tapahtuu toisinaan nopeastikin. Muutamiksi lähivuosien pieniksi vaikutusteoiksi mainittakoot, että:

  • Kesäopetustarjonta lyödään nykyään lukkoon niin ajoissa, jotta kesäopintotukea on mahdollista hakea tarpeeksi ajoissa
  • Opetussuunnitelmat ovat uudistuneet (mm. matematiikkaa ei vaadita enää pakollisena sivuainekokonaisuutena kaikilta)
  • Tutorina toimivien on käytävä JYYn koulutus tai suoritettava koulutuksen korvaava tehtävä
  • Myös keväällä aloittaville nimetään tutorit
  • Toisen kerroksen opiskelutila
  • IT-päivä, joka esittelee työmahdollisuuksia ja suuntautumisvaihtoehtoja (ja keväisin järjestettävä Opinnoissa menestymisilta)
  • Laitoksella ja Linkillä on yhteiset pikkujoulut ja IT-tiedekunnalla yhteiset puutarhajuhlat

Viime aikoina Linkkiläiset ovat yrittäneet mm. saada lisää joustavuutta ja suoritustapoja kurssien suorittamiseen, sillä moni opiskelija käy opintojensa ohessa töissä. Vaikutustyötä on hidastanut etenkin nykyisen eTenttijärjestälmän kankeus. Se ei ole yhteydessä Korppiin ja JOREen, jonka vuoksi eTenttien järjestäminen ja tarkistaminen veisi tentaattoreilta enemmän aikaa. Joissakin tapauksissa tähän voitaisiin kuitenkin reagoida kohdentamalla tuntiopettajille työaikaa tehtävien tarkistukseen esim. kerran kuussa. Luentovideoiden tekeminen on myös vaatinut henkilökunnalta omien järjestelyiden tekemistä. Yliopistolta puuttuvat valmiit avaimet-käteen-ratkaisut luentovideoiden tekemiseen.

Vaikutus on kuitenkin alkanut pikkuhiljaa tuottaa tulosta. Tiedekunnan tuoreessa toiminta- ja taloussuunnitelmassa löytyy useita kirjauksia aisoiden parantamiseksi. Linkki ja opiskelijaedustajat pyrkivät vaikuttamaan, että tavoitteet myöskin täyttyvät.

Tästä dokumentista löytyy tiedekuntaneuvoston linkkarien toukokuussa tekemä katsaus tietotekniikan kurssien tämän hetkiseen joustavuuteen.

Yliopistotasolla ja valtakunnan tasolla vaikuttamista ja sen tuomia tuloksia tapahtuu niin valtavasti, että listaamista ei kannata edes aloittaa. Valtakunnan tasolta mainittakoot nopeasti Suomen ylioppilaskuntien liiton 2007 eduskuntavaalien alla toteuttama Nouse jo opintoraha!-kampanja, jonka myötä opintoraha nousi 15 prosenttia, sekä 2011 eduskuntavaalien alla toteuttama Opintotuki indeksiin!-kampanja, jonka myötä inflaation (13 prosenttia vuoden 1992 tasosta heikentämän) opintorahan sitominen elinkustannusindeksiin kirjattiin hallitusohjelmaan.

Linkkejä


Ylioppilaskunta = JYY

JYY on Jyväskylän yliopiston opiskelijoiden etuja ajava järjestö, mikä tarjoaa myös paljon muunlaisia palveluita. Kattavamman selityksen eduista ja palveluista voi lukaista vaikka JYYn kotisivuilta.

JYYn ylintä päätösvaltaa käyttää edustajisto, joka valitaan vaaleilla joka toinen vuosi. Viimeiset vaalit olivat syksyllä 2011 ja seuraavat syksyllä 2013. 41-henkinen edustajisto kokoontuu kesäkuukausia lukuunottamatta suunnilleen tahdilla kerta per kuukausi.

Koska päätöksiä ja muita hommia tarvitsee kuitenkin tehdä paljon rivakkaampaan tahtiin, nimeää edustajisto tähän tehtävään pienemmän porukan – hallituksen. Hallitus vaihtuu joka vuosi. Sen tehtävänä on toteuttaa edustajiston laatima toimintasuunnitelma ja pyörittää JYYn jokapäiväistä toimintaa, sekä edustaa opiskelijoita monessa yliopistotason työryhmässä ja toimielimessä.

Hallituksen apuna päivittäisen toiminnan pyörittämisessä on sihteeristö, joka vastaa myös osasta opiskelijoita varten olemassa olevista palveluista. Sihteerit eivät ole vaaleilla valittuja luottamushenkilöitä, vaan palkattuja työntekijöitä. Heidän palkkansa maksetaan meidän opiskelijoiden jäsenmaksuista, eli he ovat todella käytettävissämme ja töissä meitä varten.

JYYn edustajistossa toimivat jäseninä linkkareista:

Leevi Leppälä (JyKo)

 

Vastaa