Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous – 26.3.2018

Linkki Jyväskylä ry

Yhdistyksen kevätkokous

Paikka: Opinkiven sauna

Aika: 26.3.2018, klo 18:00

 

Paikalla:

Kuten liitteessä 1, 19 jäsentä.

 

Esityslista:

 1. Kokouksen avaus

 

Hallituksen puheenjohtaja Jahnukainen avasi kokouksen ajassa 18.09.

 

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

Jahnukainen ehdotti Nuutti Rantasta kokouksen puheenjohtajaksi, ei muita esityksiä, joten valittiin Rantanen kokouksen puheenjohtajaksi.

Jahnukainen ehdotti Minna Kangaspuoskaria kokouksen sihteeriksi, ei muita esityksiä, joten valittiin Kangaspuoskari kokouksen sihteeriksi.

Rantanen esitti, että valitaan pyötäkirjantarkastajat myös ääntenlaskijoiksi, Leppälä kannatti.

Leppälä ehdotti pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijoiksi Anna Arikaisen ja Niko Sihvon. Ovat käytettävissä. Ei muita esityksiä, joten valittiin Anna Arikainen ja Niko Sihvo.

 

 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous kutsuttu 7 päivää ennen ja ilm. yhdistyksen sivuilla

Todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

 

 1. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksytään sellaisenaan

 

 1. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

Leppälä esittelee toimintakertomuksen 2017

Toimintakertomuksessa tekninen korjaus, ylimääräisiä kokouksia mainittu olevan 4 mutta listattu 7

Leppälä esittelee tilinpäätöksen ja taseen 2017

Toiminnantarkastajan Rantakangas esittelee toiminantarkastajanlausunnon

Seuraavaan syyskokoukseen ehdotetaan otettavan esille maininta talousohjesääntöön hallituksen edustuskulujen korvaamiskäytänteistä

 

 1. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

Julia Sippola esittää vastuuvapauden myöntämistä

Keskinen kannattaa

Vastuuvapaus ja tilinpäätöksen vahvistaminen hyväksytty

 

 1. Päätetään varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

Jahnukainen ehdottaa että pysytään edellisvuoden mallissa, varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksu 0 euroa, kannattaja jäsenten jäsenmaksu 20 euroa.

Leppälä ehdottaa varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksu 0 euroa ja 30 euron hintaa kannattaja jäsenille.

Sihvo ehdottaa 10 euron hintaa kannattaja jäsenille, kukaan ei kannata

Jahnukainen vetää esityksensä pois.

Leevi Leppälän esitys hyväksytään.

 

 1. Käsitellään Linkki Jyväskylä ry:n sääntömuutosesitys (Liite 2)

Leppälä esittelee sääntömuutosehdotuksen, joka on hallituksen esitys

Syyskokoukseen mennessä hallitushaku ohjesääntö

Hallituslistat ja mitä ne tarkoittavat aiheuttaa keskustelua

Sihvo pyytää puheenvuoroa

Kokkonen pyytää puheenvuoroa

Keskinen pyytää puheenvuoroa

Toiminen kommentoi

Kokkonen pyytää puheenvuoroa

Toiminen pyytää puheenvuoroa

Sääntömuutosehdotuksesta äänestetään käsi äänestyksellä

16 ääntä puolesta

0 ääntä vastaan

3 tyhjää ääntä

Sääntömuutosesitys hyväksytään yli ¾ äänienemmistöllä

 

 1. Valitaan uusi hallituksen jäsen

Vaskelainen ehdottaa Juuso Koistista, Koistinen on käytettävissä

Keskinen ehdottaa Jami Laamasta, Laamanen ei ole käytettävissä

Koistista haastatellaan vapaamuotoisesti vapailla kysymyksillä

Juuso Koistinen valitaan hallituksen uudeksi jäseneksi

 

 1. Muut esille tulevat asiat

Ei muita esille tulevia asioita

 

 1. Kokouksen päättäminen

Kokous päättyy ajassa 19:15