Hallituksen 3. kokous 29.1.2019

Linkki Jyväskylä ry

Hallituksen kokous 3

Paikka: Ag C222

Aika: 29.1.2019, klo 14:25

Osallistujat:

Juuso Koistinen, puheenjohtaja

Julia Sippola, varapuheenjohtaja

Minna Kangaspuoskari, sihteeri

Henrik Korhonen, rahastonhoitaja (poistui kohdassa 10 klo 15:39)

Anna Arikainen, yritysvastaava (poissa)

Emilia Varonen, yritysvastaava

Joonas Rautiainen, tapahtumavastaava

Sinna Pirinen, fuksivastaava

Emma Nevala, kopovastaava

Taavi Heinonen, sopovastaava

Jyrki Kokkola, tiedottaja ja päätoimittaja (saapui kohdassa 7 klo 14:42)

Tinja Vaskelainen, projektipäällikkö

Einar Rautjärvi, tapahtumavastaava (poissa)

Riikka Sillanpää, jäsen

Esityslista

 1. Kokouksen avaus
  Kokous alkoi ajassa 14:29
 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
  Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 3. Esityslistan hyväksyminen
  Esityslista hyväksyttiin.
 4. Kokouksen työjärjestys
  Hyväksytään tämän kokouksen pöytäkirja seuraavassa kokouksessa. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. Valittiin Taavi Heinonen ja Joonas Rautiainen ääntenlaskijoiksi.
 5. Järjestäytyminen
  Valittiin hallitukseen Tinja Vaskelainen projektipäälliköksi ja Einar Rautjärvi tapahtumavastaavaksi

 6. Ilmoitusasiat
  – Jäsenrekisteri on ajan tasalla.
  – aHref hallitus esittelyt pitää kaikkien tehdä ASAP
  – Maksukortit ovat tulleet
  – rahastonhoitaja ei edelleenkää ole saanut tilinkäyttöoikeuksia
  – Jaostoon tullu uusi hakemus
  – webmaster Jari Haapasaari, hakemus luettiin ääneen. Haapasaari kysyy edelliseltä webmasterilta Karri Kuivaselta mitä pesti sisältää ja jos hän edelleen haluaa pestiin niin katsotaan hakemusta myöhemmin uudelleen.

 7. Instanssin budjetin vahvistaminen ja Instanssi-vastaavan valitseminen
  – Henrik Korhonen esitteli budjetin. Tänä vuonna Instanssi ei ole Valorinteellä vaan Kristillisellä koululla, joka on tilana parempi. Tänä vuonna on myös Instanssi radio. Henrik Korhonen valittiin Instanssi-vastaavaksi.
  – Korhonen ehdottaa että jokaiselle projektille valitaan vastuuhenkilö joka luo suunnitelman jonka hallitus hyväksyy jotta projektien johtaminen helpottuu. Tämä selkeyttäisi tilannetta. Korhonen ehdottaa kevätkokoukseen sääntömuutosta nimenkirjoitusoikeuden myöntämisestä myös muille hallituslaisille jotka johtavat projekteja.

  Redbullin nauttimis tauko 14:55
  Kokous jatkuu ajassa 14.58
  Palataan kohtaan 6 ja lisätään jaosto hakemus kohta

 8. Haalarit
  – Haalaritilaus on tappiollinen ja se vaikuttaa budjetin suunnitteluun. Lisäpainatusten odottelu tarkoittaa että haalareiden tilauksen teko venyy. Haalaraiden tilausta mietitään vielä ja tarkistetaan rahatilanne. Haalari tilauksesta on vastuussa Julia Sippola.

 9. Pöytäkirjojen julkisuus
  – Aiheesta keskusteltiin. Henrik Korhonen esittää että jokaiseen kokoukseen valitaan erikseen epävirallinen pöytäkirjan tarkastaja joka kirjoittaa lyhyen koosteen pöytäkirjasta esimerkiksi nettisivuille tai kuukausi tiedotteeseen.
  Kukaan ei vastusta esitystä.

 10. Vujuviikon ohjelma
  – 11.2. Luistelu
  Joonas Rautiainen hoitaa tapahtuman suunnittelun ja julkaisun. Jyrki Kokkola lupasi ottaa kuvia.
  Yhdenvertaisuus henkilöiksi valittiin Sinna Pirinen ja Joonas Rautiainen.
  Budjetoidaan 50€ makkaraan
  Samaan aikaan on TDK + Dumppi + Linkki, johon menee Juuso Koistinen

  – 12.2. Tietovisa
  Kysytään Teerenpeliä paikaksi. Olutmaistelu tai sitsiliput palkinnoksi.
  Emma Nevala Ja Sinna Pirinen hoitavat tapahtuman suunnittelun.
  Yhdenvertaisuus henkilöiksi valittiin Julia Sippola ja Juuso Koistinen.

  – 13.2. MatLun yhteinen juttu
  Ynnä on pääjärjestäjä. Linkki ottaa osaa kuluihin. Yhdenvertaisuushenkilönä Juuso Koistinen.

  – 14.2. Ystävänpäivä
  Mahdollisesti sauna kortepohjassa illalla, maksaa 30€
  Speedfriending Montussa. Emma Nevala tekee tapahtuman valmistelut
  Yhdenvertaisuus henkilöiksi valittiin Emma Nevala ja Taavi Heinonen

  – 15.2. Kakkukahvit
  Kattilassa ja tapahtuman hoitaa Emilia.

  – 16.2. Vujut
  Yhdenvertaisuushenkilöt vujuilla Henrik Korhonen ja Emilia Varonen
  Budjetoidaan vujuille 13.000€

  Juuso Koistinen poistui 15:37
  Juuso Koistinen palasi 15:39

  – 17.2. Sillis
  Yhdenvertaisuushenkilönä Sinna Pirinen

 11. META
  – Iltakoulu 31.1.
  Montussa klo 17-20.00
  Jaostolaiset kutsuttu paikalle ja Drivessä on muistio iltakoulusta johon voi laittaa ylös asioita.

  – Tiedekunnan, Linkin ja Dumpin keskustelu
  Keskustelua siitä miten opiskelijoita aktivoitaisiin. Halutaan että opiskelijat voivat tehdä yhdessä kurssien juttuja kuten mm. algoritmit. Ohjelmointi 2 on liian kuormittava opiskelijoiden mielestä. Seuraava tapaaminen on 6.2.

 12. Seuraava kokous
  19.2. tiistaina klo 16.00
 13. Kokouksen päättäminen
  Kokous päättyi ajassa 15:51