Hallituksen 4. kokous 19.2.2019

Linkki Jyväskylä ry

Hallituksen kokous 4

Paikka: Ag C222

Aika: 19.2.2019, klo 16:00

Osallistujat:

Juuso Koistinen, puheenjohtaja

Julia Sippola, varapuheenjohtaja

Minna Kangaspuoskari, sihteeri

Henrik Korhonen, rahastonhoitaja

Anna Arikainen, yritysvastaava (poistui 17:57 kohdassa 6)

Emilia Varonen, yritysvastaava

Joonas Rautiainen, tapahtumavastaava

Einar Rautjärvi, tapahtumavastaava

Sinna Pirinen, fuksivastaava (poistui 18:50 kodassa 14)

Emma Nevala, kopovastaava

Taavi Heinonen, sopovastaava

Jyrki Kokkola, tiedottaja ja päätoimittaja (poissa, saapui 17:06 kohdassa 5)

Tinja Vaskelainen, projektipäällikkö

Juho Hermunen, toimihenkilö

Leevi Leppälä, toimihenkilö

Esityslista

1. Kokouksen avaus

Kokous alkoi ajassa 16:40

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

4. Kokouksen työjärjestys

Hyväksytään tämän kokouksen pöytäkirja seuraavassa kokouksessa. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. Valittiin ääntenlaskijoiksi Taavi Heinonen ja Henrik Korhonen.

5. Mitä meille kuuluu?

 • Puheenjohtajistolle kuuluu hyvää. Viime viikko oli raskas. Kaikille. Vujut sujui kuitenkin mukavasti.
 • Emma Nevala suunnitteli että Linkille tehtäisiin yhdenvertaisuuslinjaus. Asiasta kysytään JYY:n sopovastaavalta mielipidettä.

Sinna Pirinen poistui 16:49

Sinna Pirinen palasi 16:55
Jyrki Kokkola saapui 17:06

6. Ilmoitusasiat

 • Instanssi tulee
  • Asiat on hyvin.
 • AS:n (Automaatio- ja systeemitekniikan kilta) kanssa yhteistoimintaa to 14.3. + majoitus. Ehdotetaan majoitusta Valorinteelle ja sitsejä.
 • Budjetoidaan 80€ Luupin lahjaan.
 • Kopon kuulumisia
  • Kopokaljat oli 30.1. Paikalla oli hyvin porukkaa. Jäsenistön kesken käytiin keskustelua kandin tutkinnon sisällöstä ja ainejärjestön yleisestä ilmapiiristä. Kurssien materiaaleista tuli palautetta, osa tuntee että materiaalit ovat vanhentuneita tai eivät vastaa kurssien sisältöä hyvin.
  • IT-Crew, lukio vierailuille on ilmoittautunut hyvin opiskelijoita.
 • Tämän aamuinen TDK+Linkki+Dumppi tapaaminen, puhuttiin siitä miten rahallinen tuki jakautuu ainejärjestöjen kesken. Alumneja voisivat olla myös vain kandin tutkinnon suorittaneet. TDK:n kanssa on päätetty, että syksyksi ja kevääksi otetaan 15 tutoria koska tutorien määrä ei koskaan riitä ja sisään tulevien opiskelijoiden määrä vaihtelee vuosittain.

Leevi Leppälä poistui 17:27
Leevi Leppälä palasi 17:28

7. Talousasiat

 • Taloustilanne on ok

8. Vastuuvakuutuksen ottaminen Instanssia varten

 • Henrik Korhonen esittää että budjetoidaan 70€ vakuutuksen ottamiseen. Julia Sippola kannattaa.

9. Tapahtuma-asiat

 • Laskiainen 20.2.
  • Kaikki on kunnossa
 • Ryhmäytymisilta 22.2.
  • Tinja Vaskelainen varasi Kotiraiteen kerhohuoneen klo 16→ perjantaina. Koistinen esittää että budjetoidaan 100€. Sippola kannattaa. Kutsu hallitukselle ja jaostolaisille.
 • Kopokaljat 26.2.
 • Instanssi 28.2.-3.3.
  • Tällä hetkellä kaikki on kunnossa.
 • Avec-sitsit 8.3.
  • Emilia Varonen, Minna Kangaspuoskari ja Sinna Pirinen toastaa.
 • Boulderointi/Seinäkiipeily 20.3.
  • Juho Hermuselle FB oikeudet eventin tekoa varten.
 • Lanit 29.-31.3.
  • kysytään pääseekö Lillukaan vai ei.

Einar Rautjärvi poistui 17:53
Einar Rautjärvi palasi 17:54

Anna Arikainen poistui 17:57

10. Toimihenkilö hakemukset

 • Konsta Kalliokosken hakemus toimihenkilöksi (liite 1)
  • Konsta Kalliokoski hyväksytään toimihenkilöksi tapahtumajaostoon.
 • Jari Haapasaaren hakemus webmasteriksi (liite 2)
  • Jari Haapasaari hyväksytään webmasteriksi.

11. Jaoston aktivointi

 • Otetaan jaostolaisia aktiivisesti mukaan tekemään asioita. Halutaan aktivoida ihmisiä ja antaa heille tekemistä.
 • Graafikko/mediajaostohaku tulille
  • uutta viestiä menemään jäsenistölle ja kuulostella jäsenistöstä sopivia henkilöitä esim. Kattilassa

Juho Hermunen poistui 18:06
Juho Hermunen poistui 18:07

12. Jyväsmetro

 • Homma lähtenyt hyvin käyntiin. Järjestelyyn tarvitaan vielä muutamia henkilöitä lisää.
 • Koistinen esittää että markkinointiin budjetoidaan 500€. Tinja Vaskelainen kannattaa.
 • Koistinen esittää että budjetoidaan Jyväsmetroon yhteensä 9000€. Jyrki Kokkola kannattaa.

Henrik Korhonen poistui 18:05

13. Vuosijuhlatiimin palkitsemisiltama/lounas

 • Vuosijuhlabudjetti alitti vujuille varatun budjetin, joten voisi harkita vujutiimin palkitsemisiltaa, palkitsemislounasta, palkitsemissaunaa tms. Palkitsemistapahtuma olisi myös hyvä tapa käydä vujut läpi, mikä meni hyvin, missä voidaan kehittyä ensi vuonna.
 • Koistinen esittää että budjetoidaan palkitsemiseen 100€. Sippola kannattaa.

14. Iltakoulu

 • 27.2. klo 14-16, driveen tulee muistio tapaamisesta.

Sinna Pirinen poistui 18:50

15. Haalaritilaus

 • Saatiin parempi tarjous ja se käytetään. Haalarit menee tilaukseen lähiaikoina

Henrik Korhonen palasi 18:57

16. META

  • MM-kyykkästä tehty video katsottiin yhdessä
  • Seuraava aHref ulos ennen vappua

17. Seuraava kokous

keskiviikkona 6.3. klo 16

18. Kokouksen päättäminen

klo 18:59