Yhdistyksen ylimääräinen kokous 29.01.2019

Linkki Jyväskylä ry

Yhdistyksen ylimääräinen kokous 29.01.2019

Aika: 14:00

Paikka: Ag C222, Agora, Mattilanniemi 2, 40100, Jyväskylä

Paikalla 14 henkilöä, liite 1

 1. Kokouksen avaus
  Kokous alkoi ajassa 14:03
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
  Puheenjohtajaksi valittiin Janne Mäyrä, sihteeriksi Minna Kangaspuoskari, ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjantarkastajiksi Emilia Varonen ja Sinna Pirinen.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

“10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostiviesteillä jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen, sekä ilmoittamalla asiasta yhdistyksen internet-sivuilla.”

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Esityslista hyväksytään sellaisenaan.

5. Käsitellään ansiomerkkiohjesäännön muutosehdotus

   • Hallituksen esitys(liite 2)
   • Vaskelainen esittää että pykälää 2 muokataan “voidaan myöntää” selvyyden vuoksi ja Rantanen kannattaa. Muutettu ehdotus voitti äänestyksen yksimielisesti.
   • Mäyrä esittää että muutetaan edellisen ohjesäännön päivämäärä tämän kokouksen päivämääräksi. Koistinen kannattaa. Rantanen vastustaa, kaikki muut kannattaa, hyväksytään muutos.

6. Valitaan hallitukseen kaksi uutta jäsentä

   • Tinja Vaskelainen esittäytyy. Henrik Korhonen kommentoi että hallitukseen ei tarvitse välttämättä liittää henkilöä jotta hänelle voidaan antaa vastuu. Rantanen esittää kikki-hiiri kysymyksiä.
   • Einar Rautjärvi on hakenut myös hallitukseen. Koistinen lukee ääneen Rautjärven hakemuksen.
   • Kukaan ei vastusta joten valitaan edellä mainitut henkilöt hallitukseen.

7. Kokouksen päättäminen

Kokous päättyi ajassa 14.22