Hallituksen 7. kokous 8.4.2019

Linkki Jyväskylä ry

Hallituksen kokous 7

Paikka: Ag C421.1

Aika: 8.4.2019, klo 14:15

Osallistujat:

Juuso Koistinen, puheenjohtaja

Julia Sippola, varapuheenjohtaja

Minna Kangaspuoskari, sihteeri (poissa)

Henrik Korhonen, rahastonhoitaja 

Anna Arikainen, yritysvastaava 

Emilia Varonen, yritysvastaava 

Joonas Rautiainen, tapahtumavastaava (poissa)

Einar Rautjärvi, tapahtumavastaava

Sinna Pirinen, fuksivastaava (poissa)

Emma Nevala, kopovastaava 

Taavi Heinonen, sopovastaava (saapui 14:31)

Jyrki Kokkola, tiedottaja ja päätoimittaja (poissa)

Tinja Vaskelainen, projektipäällikkö (poissa)

Esityslista

1.Kokouksen avaus

Kokous avattiin ajassa 14:24.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin.

4. Kokouksen työjärjestys

Hyväksytään tämän ja edellisen kokouksen pöytäkirja seuraavassa kokouksessa. Valittiin ääntenlaskijat ja pöytäkirjan tarkastajat: Emilia Varonen ja Henrik Korhonen.

5. Ilmoitusasiat
Hyvinvointi:

 • Viikottainen linkkareiden yhteinen ruokahetki on suunnitteilla, alustavasti perjantaisin.
 • Matalan kynnyksen koodausharrastuneisuuskerho syksylle.

(Taavi saapui ajassa 14:31) 

 • Tapahtumakuvauspohja, yhdenvertaisuussuunnitelma + yhdenvertaisuusohjesääntö puoltamaan hyvinvointia tapahtumissa.
 • Tiedekunnan yhteinen peliryhmä, Linkki + dumppi + it-tdk
 • Miitti uusien tutoreiden kanssa suunnitteilla, hallituskummit tutoreille, verkkotutor.
 • Soposumpit kuukausittaiseksi tapahtumaksi.
 • Hyvinvointijaostorekry käyntiin.

Kopo:

 • Kopokaljat 26.3., paljon tiedekunnan edustajia, vähemmän opiskelijoita. Hedelmällistä keskustelua. Isoimpina teemoina tietotekniikalla: fuksikevät (työllistävät/kuormittavat kurssit) ja yleinen opintojen kuormittavuus
 • OPKE-tapaaminen 11.4. 
 • MyJYU (“Maiju”) on nyt opiskelijoiden ladattavissa.

Sektorikohtaiset kuulumiset

 • Yritysvastaavat: miitti baarisoppareista, DuunITeissa selvät sävelet. 
 • Toukokuulle mahdollinen excursio Jyväskylän sisällä.

Tulevaisuudessa (syksy 2019) tiloja ei voi varata enää Korpin kautta, opettajilla oma järjestelmä. Pitää kysellä, miten jatkossa.

6. Taloustilanne

On hyvä.

7. Dekaanin kanssa tapaaminen
Tutor tilanne, yleinen yhteistyö tiedekunnan kanssa, raha-asiat, OPS-kysely. Paikalle mahdollisesti Emma Nevala, Juuso Koistinen, Henrik Korhonen, Emilia Varonen. Eeva Pöykön kanssa palaveri ennen dekaanin kanssa palaveeraamista. 

8. Hankinnat

Beer pong -pöydät

 • Tilattu 2 Beer pong -pöytää. Juuso Koistinen esittää jälkibudjetoinniksi 300€, Anna Arikainen kannattaa.

Haalarimerkit

 • Juuso Koistinen esittää budjetiksi 500€, Julia Sippola kannattaa.  

Uusi kahvinkeitin 

 • Juuso Koistinen esittää budjetiksi 300€ kahdella pannulla, Julia Sippola kannattaa.  

Vappukortit

 • Julia Sippola esittää budjetiksi 50€, Anna Arikainen kannattaa.

9. A Href

 • Ideoita on, toteutus vielä vaiheessa.

10. Tapahtumat

 • Jyväsmetron lisäbudjetointi. Lisäbudjetoidaan 3000€, eli budjetti yhteensä 12 000€. Henrik Korhonen esittää, Emilia Varonen kannattaa.

11. Kevätkokous

 • Tilinpäätös 2018 (liite 1-4)
 • Toimintakertomus 2018 (liite 5)
  Juuso poistui (15:30)
  Juuso palasi (15:32)
 • Yhdistyksen kokous päättää edellä mainittujen dokumenttien perusteella vastuuvapaudesta.
 • Kevätkokouksen päivä maanantai 29.4.2019 klo 14:00 

 

12. META

 • Uudet tutorit
 • Merkkimarkkinat 24.4.2019. Myyjiä: Juuso 12 – 15, ja sitten joku kuka kerkeää. 

13. Seuraava iltakoulu

Tarpeen vaatiessa.

14. Seuraava kokous

Puheenjohtaja kutsuu.

15. Kokouksen päättäminen

Päätettiin ajassa 15:41.

Vakuudeksi

______________________________
Juuso Koistinen, puheenjohtaja

______________________________
Julia Sippola, kokouksen sihteeri

______________________________
Henrik Korhonen, pöytäkirjan tarkastaja

______________________________

Emilia Varonen, pöytäkirjan tarkastaja

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Jyväskylässä 14.05.2019