Kasino-sitsit ft. Corpus & Sane

24.11.2022

18:00:00

Missä?

Tilia

Tietoa tapahtumasta

Helloo gamblers!

Torstaina 24.11. klo 18(–22) Tilia täyttyy Las Vegasin hohdokkaalla tunnelmalla, kun yhdessä pelipöydän ääressä ovat ensimmäistä kertaa Corpus, Linkki sekä Sane. Pakkaa pelimerkit salkkuun, laita päälle upein kasino-asusi ja tule asettamaan panokset pöytään!

Ilmoittautuminen alkaa to 10.11. klo 13 ja päättyy 18.11. klo 23:55. Lipunmyyntialustana toimii Kide.app, josta kukin ostaa lipun oman ainejärjestönsä lippukannasta. Lippuja on rajattu määrä jokaiselle ainejärjestölle, joten olethan nopea! (Ja olethan ajoissa paikalla sitsien alkaessa!)

Linkki ilmoittautumiseen


MITÄ? Corpuksen, Linkin ja Sanen kasino-sitsit!!

MISSÄ? Tilialla (Seminaarinkatu 15, T-rakennus)

MILLOIN? 24.11. klo 18–22

MUUTA? OPM! Alkoholiton paketti 7,50€ ja alkoholillinen paketti 9,50€ (pakettiin sisältyy puolikas pitsa, 2 shottia & tapahtuman haalarimerkki!)


//


Helloo gamblers!

On Thu 24/11/ at 6pm Tilia shall be filled with the glamour of Las Vegas, as Corpus, Linkki and Sane meet for a Casino-themed sitsfest – so dress up, and come set the stakes and show us your best poker face!

Ticket sales for the event start on ​at 1pm on kide.app and end on 18/11/ at 11:55pm; make sure to only get the ticket meant for members of your own subject association. Note, that the number of tickets is limited – get yours in time! And at the beginning of the event, don’t be late!

Link for ticket sales


What: Casino-themed sitsfest ft. Corpus, Linkki & Sane

Where: Tilia (Seminaarinkatu 15, building T)

When: Thu 24.11. at 6pm(–10pm)

Additional info: BYOB! Alcohol-free package 7,50€, alcoholic 9,50€ (includes half a pizza, 2 shots(alcohol-free/-olic) and the event’s overalls patch!)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Linkki Jyväskylä Ry Tietosuojaseloste

Jäsenrekisteriseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Linkki Jyväskylä ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.05.2018. Päivitetty 24.1.2019. Päivitetty 24.1.2020.

 1.  
 1. Rekisterinpitäjä
  Linkki Jyväskylä ry / IT-Tiedekunta
  PL 35 (Agora)
  40014 Jyväskylän yliopisto
 2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
  Linkki Jyväskylä ry:n sihteeri (sihteeri@linkkijkl.fi) ja Linkki Jyväskylä ry:n webmaster (webmaster@linkkijkl.fi)
 3. Rekisterin nimi
  Yhdistyksen jäsenrekisteri.
 4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu (jäsenyys).
  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito jäseniin, sekä jäsenyyden tarkistaminen, silloin kun sitä vaaditaan (esim. Sääntömääräinen kokous).
  Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. Yhdistyslain mukaan yhdistyksen hallituksen on pidettävä jäsenistä luetteloa.
 1. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (sähköpostiosoite), kotipaikkakunta
 2. Säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan jäseneltä www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä tai tapaamisessa.
 3. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.
 4. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
 5. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
  Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.
 6. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
  Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

Beep boop?

(Varmistamme etteivät botit tule kanavalle)