Linkin Verenluovutusviikko ma 23.1. – pe 27.1.

23.1.2023

00:00:00

Missä? // Where?

Puistokatu 2

Tietoa tapahtumasta // About the event

– in English below –

Täältä tulee Linkin verenluovutusviikko!

Uusivuosi, uusi minä, uusi sinä, uusi me ja peräti uusi haalarimerkkikin! Poikkeuksellisten aikojen muistoksi jatkamme verenluovutuksien järjestämistä poikkeuksellisen hyvin. Verenluovuttajia tarvitaan yhä päivittäin, ja siksi järjestämmekin koko viikon kestävän verenluovutustapahtuman Linkkareille! Mainitkaa käyntinne yhteydessä, että kuulutte Linkki Jyväskylä ry:n VeriRyhmään, näin käynti lasketaan mukaan.

Katso siis sovitko luovuttajaksi täällä:

ja täytä samalla sähköinen terveyskysely ohjeiden mukaan, tarkista
koronaepidemian vaikutuksen luovuttamiskäytäntöihin täältä: 


ja varaa itsellesi aika täältä:


Mukaan verenluovutukseen tarvitset vain kuvallisen 
henkilötodistuksen. Muistathan perua aikasi, jos tulet kipeäksi,
saat flunssan oireita tai olet muuten estynyt osallistumaan.

Tehdään yhdessä hyvää!

MITÄ: Linkin Verenluovutus
MISSÄ: Veripalvelun Jyväskylän uusissa tiloissa Kolmikulmassa, osoitteessa Puistokatu 2-4
MILLOIN: Viikolla 4, 23.1.-27.1.
MITÄ MUKAAN: Kuvallinen henkilöllisyystodistus
MIKSI: Koska teet päivän hyvän työn ja saat ruokaa!


//


Linkki’s Blood Donation Week Mon 23/1/ – Fri 27/1/


This week is Linkki’s official Blood Donation Week!

Would you like to do something for the benefit of others, but also have free snacks & an overalls patch for it? Visit Jyväskylä’s Blood Services this week (Mon-Fri) and mention your Linkki membership! In addition to getting a cool overalls patch, you can help Linkki get a cool diploma on the wall of Kattila – just mention you’re a member of Linkki’s ’VeriRyhmä’ (= ’Blood Group’)!

Before going, please check if you are eligible for donating at 
https://www.sovinkoluovuttajaksi.fi/ . You can also book and appointment & fill in the health questionnaire max. one day in advance online at https://www.bloodservice.fi/ .

With you, you’ll need an ID with a picture. Remember to cancel your appointment if you fall ill / something else comes up and you can’t come.

Thank you for helping!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Linkki Jyväskylä Ry Tietosuojaseloste

Jäsenrekisteriseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Linkki Jyväskylä ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.05.2018. Päivitetty 24.1.2019. Päivitetty 24.1.2020.

 1.  
 1. Rekisterinpitäjä
  Linkki Jyväskylä ry / IT-Tiedekunta
  PL 35 (Agora)
  40014 Jyväskylän yliopisto
 2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
  Linkki Jyväskylä ry:n sihteeri (sihteeri@linkkijkl.fi) ja Linkki Jyväskylä ry:n webmaster (webmaster@linkkijkl.fi)
 3. Rekisterin nimi
  Yhdistyksen jäsenrekisteri.
 4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu (jäsenyys).
  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito jäseniin, sekä jäsenyyden tarkistaminen, silloin kun sitä vaaditaan (esim. Sääntömääräinen kokous).
  Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. Yhdistyslain mukaan yhdistyksen hallituksen on pidettävä jäsenistä luetteloa.
 1. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (sähköpostiosoite), kotipaikkakunta
 2. Säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan jäseneltä www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä tai tapaamisessa.
 3. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.
 4. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
 5. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
  Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.
 6. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
  Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

Beep boop?

(Varmistamme etteivät botit tule kanavalle)