Hyvinvointi

HUOMIOITHAN, ETTÄ TÄTÄ SIVUA TULLAAN PÄIVITTÄMÄÄN PIAKKOIN!

Opiskeluun ja opiskelukykyyn vaikuttavat monet muutkin asiat, kuin kurssien seuraavat luennoimisajankohdat.

Terveys

Opiskelijoiden terveydenhoidosta vastaa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS, jonka palvelut ovat joko edullisia tai kokonaan ilmaisia. Sen lisäksi opiskelijoilla on oikeus käyttää kotikuntansa terveyskeskuspalveluita, joihin kannattaa turvautua YTHS:n ollessa suljettuna.

Hyvinvointi

Hyvinvointi on muutakin kuin terveydenhoitoa.

Linkin tapahtumien, opiskelijatilassa hengailun, liikuntatarjonnan ym. tarkoituksena on tarjota vastapainoa opiskeluille, tutustuttaa toisiin ihmisiin ja lisätä hyvinvointia. Mikäli et koe Linkin tarjontaa riittäväksi, voit esim. etsiä vielä muita ryhmiä Korkeakoululiikunnan sivuilta.

Ohjausta hyvinvointiisi voit saada Hyvikseltä. Hyvis-toiminnan tarkoitus on edistää ja tukea opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja elämänhallintataitoja. Hyviksen toimintaa ohjaavat opiskelijoiden tarpeet. Hyviksen tehtävänä ei ole ratkaista opiskelijan ongelmia vaan esittää vaihtoehtoja, uusia näkökulmia ja käytännön ohjeita, joiden avulla opiskelija voi siirtyä varsinaiseen ongelmanratkaisuun. Tavoitteena on auttaa opiskelijaa hankkimaan apua ennakoivasti ja ongelmatilanteissa koko opintopolun ajan.

Mikäli kohtaat muiden tekemiä vääryyksiä, ylioppilaskunnassa toimii kaksi henkilöä, joilta opiskelijat saavat tukea kohdatessaan mm. sukupuolista häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, kuten esimerkiksi opiskeluun liittyvää kiusaamista. Jos koet joutuneesi häirinnän, ahdistelun, kiusaaminen, syrjinnän tai muun epätasa-arvoisen kohtelun kohteeksi, voit ottaa heihin yhteyttä ja pyytää neuvoja ja apua asian selvittämiseen.

Jonna Varsa
hairinta.nainen@jyy.fi

Teemu Rahikka
hairinta.mies@jyy.fi

Yleinen

hairinta@jyy.fi

Halutessasi voit kääntyä myös tiedekuntasi dekaanin, hallintoviraston henkilöstöpäällikön tai YTHS:n puoleen.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuusasioista on olemassa myös ainejärjestöille tehty opas. Se sopii luettavaksi kuitenkin myös muille kuin yhdistystoimijoille. Oppaan voi lukaista täällä.

Asuminen

Opiskelijat voivat saada asunnon vapaiden markkinoiden lisäksi Kortepohjan ylioppilaskylästä ja Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiöltä tai löytää sopivan vuokra-asunnon JYYn asuntopalstan kautta. JYY järjestää joka syksy tilapäismajoitusta opiskelijoille, jotka eivät ole vielä saaneet asuntoa.

Toimeentulo

Suomessa opiskelijoiden toimeentulon turvaa Kelan maksama opintotuki.

Opintotuki koostuu opintorahasta sekä opintolainan takauksesta.

Mikäli olet menttänyt oikeuden opintotukeen (se on esim. katkaistu hitaan edistymisen vuoksi) etkä tiedä mitä tehdä, voit ottaa yhteyttä JYYn sosiaalisihteeriin ja kysyä apua. Usein olet tällöin oikeutettu toimeentulotukeen sekä Kelan yleiseen asumistukeen.

Nykyään peräti 61 % yliopisto-opiskelijoista myös työskentelee opintojensa ohessa. Arvioi kuitenkin voimavarasi ja tavoitteesi opintojen suhteen tarkkaan ja ota tarvittaessa yhteys opintoneuvojiin tai Hyvikseen.

JYYllä on myös vippikassa, josta JYYn jäsen voi saada pienen lainan korkeintaan kuukaudeksi.

Linkkejä

JYYn sosiaalivaliokunta (Terveyteen, hyvinvointiin, tasa-arvoon, asumiseen ja toimentuloon vaikuttavista asioista kiinnostuneiden opiskelijoiden kokoontumispaikka.)

Nyyti ry Opiskelijoiden tukikeskus ja nettipalvelu, joka edistää ja tukee opiskelijoiden hyvinvointia ja elämänhallintakykyä

Oppilaitospappi Oppilaitospapin kanssa voit keskustella kaikista mieltäsi painavista asioista. Keskustelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. Palvelu on tarkoitettu kaikille opiskelijoille – kuuluit sitten kirkkoon tai et.

Vastaa