Linkki Jyväskylä ry

Linkki on keväällä 2006 perustettu tietotekniikan pääaineopiskelijoiden ainejärjestö, jonka keskeisemmät tavoitteet käsittävät niin opiskelijoiden aseman valvonnan ja kehittämisen kuin myös erinäisten opiskelu- ja vapaa-ajan tapahtumien järjestämisen. Linkin toiminnasta löytyy varmasti jokaiselle jotakin.

Yhteistyökumppaneina Linkin toiminnassa ovat monet alan organisaatiot, IT-alan yritykset, informaatioteknologian tiedekunta ja useat eri ainejärjestöt niin Jyväskylän yliopistosta kuin myös lukuisista muista yliopistoista ympäri Suomen. Kontakteja pyritään myös aktiivisesti kehittämään ja täten luomaan tietotekniikan opiskelijoille hyvät mahdollisuudet saada yhteyksiä yrityksiin jo opiskeluaikana.

Ajankohtaista