Linkki Jyväskylä ry

Linkki Jyväskylä ry on keväällä 2006 perustettu Jyväskylän yliopiston tietotekniikan opiskelijoiden ainejärjestö, joka tomii opiskelijoiden yhdyssiteenä informaatioteknologian tiedekuntaan, edistää heidän opintojaan, harrastuksiaan ja yhteisiä etujaan, sekä huolehtii jäsentensä oikeuksista opiskelijoina.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Linkki Jyväskylä ry harjoittaa koulutus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa, järjestää jäsenilleen opintomatkoja, harjoittelupaikkojen välitystä, urheilu- ja liikuntatilaisuuksia sekä huvi- ja kulttuuritilaisuuksia.

Yhteistyökumppaneina Linkin toiminnassa ovat monet alan organisaatiot, IT-alan yritykset, informaatioteknologian tiedekunta ja useat eri ainejärjestöt niin Jyväskylän yliopistosta kuin myös lukuisista muista yliopistoista ympäri Suomen. Kontakteja pyritään myös aktiivisesti kehittämään ja täten luomaan tietotekniikan opiskelijoille hyvät mahdollisuudet saada yhteyksiä yrityksiin jo opiskeluaikana.

Ajankohtaista