Hallitus

Hallitus valitaan vuodeksi kerrallaan yhdistyksen syyskokouksessa, minne ovat tervetulleita äänestämään kaikki yhdistyksen jäsenet. Hallituslaiset eivät eroa yhdistyksen jäsenistöstä muuten, kuin että heillä on velvoitteita toteuttaa yhdistyksen lakisääteiset tavoitteet, sekä yhdistyksen jäsenistön hyväksymä toimintasuunnitelma. Linkin hallituslaisia ovat hallintotiimi:n jäsenet, sekä muiden tiimien päälliköt.

Aktiivi on yhdistyksen jäsen, joka tiimin jäsen. Aktiiveja kutsutaan myös toimihenkilöiksi. Aktiivi eroaa hallituslaisesta vain siten, että hänellä ei ole lakisääteisiä velvollisuuksia yhdistyksessä. Mikäli haluat mukaan aktiivitoimintaan, niin täyttele oheinen lomake, ja pingaa pj@linkkijkl.fi niin katsotaan sopivaa pestiä!

Tiimi on yhdistyksen organisaatiossa joukko, missä toteutetaan tiimin tehtäviä. Tehtäviä ohjaa lainsäädäntö, sekä jäsenistön hyväksymä toimintasuunnitelma.

Tiimit

Hallintotiimi

Hallintotiimin tehtävä on pääsääntöisesti varmistaa ja työskennellä sen puolesta, että yhdistyksen toiminnassa noudatetaan lainsäädäntöä, kuten yhdistyslakia. Tiimissä tehdään työtä, että kokoukset järjestetään lain vaatimilla edellytyksillä ja huolehditaan talouden seurannasta, sekä budjetoinnista. Tiimi toimii enemmän hallinnollisessa, sekä koordinoivassa roolissa. Tiimin jäsenet osallistuvat tarvittaessa myös muiden tiimien toimintaan.

Puheenjohtaja toimii ainejärjestön päänä. Pitää kokouksia, on yhteydessä laitokseen ja muiden ainejärjestöjen puheenjohtajiin.

Varapuheenjohtaja pitää huolta siitä, että puheenjohtaja saa tehtävät tehtyä, ja ottaa hoidettavakseen puheenjohtajan tehtävät, jos pj estyy hoitamasta tehtäviään.

Sihteeri kirjoittaa, hyväksyttää ja arkistoi pöytäkirjat, papereiden pyörittelyä ja erinäisten tilojen varailua.

Rahastonhoitaja hoitaa raha-asioita, kuten laskuja, kirjanpidon, tilinpäätöksen ja -tarkastuksen.

Hallitusmentori tai “Vanha näätä” on menneen hallituksen jäsen, jonka tehtävänä on tukea nykyistä hallitusta ja välittää hyödyllistä perinnetietoa.

Tiedottaja ylläpitää sähköpostilistoja ja toimii yhteyshenkilönä puheenjohtajan ohella.

Yritys- ja yhteistyötiimi

Yritys- ja yhteistyötiimin tehtävänä on vaalia yhdistyksen yhteistyökumppanuuksia, huolehtia että yhteistyökumppanuuksien sopimuksien molemmat osapuolet täyttävät yhteistyösopimuksien ehdot, sekä etsiä mahdollisia uusia kumppanuuksia.

Yritys- ja yhteistyöpäällikkö hankkii yhteistyökumppaneita, esim. haalarisponsorit, tiimiläiset auttavat tässä.

TEK- ja Loimu-yhteyshenkilö vastaa yhteistyöstä ja yhteydenpidosta TEKin ja Loimun kanssa.

TITOL-yhteyshenkilö vastaa yhteistyöstä TITOLin kanssa.

Korkeakoulupoliittinen vastaava on ääni opiskelijoiden ja tiedekunnan välillä, sekä toimii opiskelijoiden edunvalvojana.

Tapahtumatiimi

Tapahtumatiimin tehtävänä on ideoida, organisoida, sekä toteuttaa yhdistyksen järjestämät kulttuuritilaisuudet, matkat, sekä muut tapahtumat. Tapahtumatiimin toiminta on kenties näkyvin osa yhdistyksen toimintaa.

Tapahtumapäällikkö hoitaa tapahtumia, tiimiläiset auttavat tässä.

Projektitiimi

Projektitiimi vastaa suurempien kokonaisuuksien ja tapahtumien, kuten esimerkiksi Jyväsmetron ja vuosijuhlien, suunnittelusta, koordinoimisesta sekä toteuttamisesta.

Projektipäällikkö

Hyvinvointitiimi

Hyvinvointitiimin tehtävänä on huolehtia yhdistyksen jäsenien edunvalvonnasta ja sosiaalipoliittisista kysymyksistä, kuten yhdenvertaisuudesta yhdistyksen toiminnassa. Tiimi tekee työtä ainejärjestön puolesta sen eteen, että jokaiselle on tarjolla turvallinen opiskeluympäristö, jossa jokaisella on oikeus opiskella kokematta häirintää, kiusaamista tai syrjintää.

Hyvinvointipäällikkö pitää tapaamisia oman tiiminsä kanssa ja toimii välikätenä hallituksen ja hyvinvointitiimin välillä.

Fuksivastaava toimii linkkinä tiedekunnan, ainejärjestön, tutorien ja fuksien välillä.

Kansainvälisyysvastaava toimii yhteyshenkilönä kv-opiskelijoiden, tiedekunnan kv-sektorin ja ainejärjestön välillä.

Sosiaalipoliittisen vastaavan toimenkuvaan kuuluu mm. opiskelijan toimeentulo, asumisasiat, terveydenhuolto ja muu hyvinvointi.

Verijumala pitää verenluovutuspäiviä

Kattilakeisari ylläpitää ainejärjestötilaamme Kattilaa (Ag B437).

Mediatiimi

Mediatiimin tehtävänä on tiedottaa jäsenistöä yhdistyksen eri kanavissa kuten kotisivuilla, sosiaalisen median kanavissa, sekä sähköpostilla. Tiimi ylläpitää ja kehittää yhdistyksen verkkosivuja sekä tuottaa multimediaa yhdistyksen muiden tiimien tarpeisiin.

Mediapäällikkö toimii linkkinä muun mediatiimin ja hallituksen välillä, ja tekee muiden pestien hommia tarpeen tullen.

Webmaster ylläpitää nettisivuja sekä sähköpostialiaksia.

Päätoimittaja on vastuussa ainejärjestölehti A href:istä.

Mediavastaava hoitaa meidän sosiaalisia medioita.

Meemimestari hoitaa meidän meemikanavaa Telegrammissa.

Graafikko/taittaja tekee taiton A href:ille.

Hallitukset